Al finalitzar la guerra civil, el cos d'aviadors de la república es va desintegrar i els seus membres van patir sorts diverses. Alguns van poder exiliar-se a l'estranger i d'altres van ser empresonats o enviats a camps de treball.

Gràcies a l'arribada de la democràcia, i després de molts anys d'activitat a l'exili, els aviadors es van poder constituir legalment com a associació i comencar així  el seu lent camí cap a la recuperació de la seva dignitat i la seva rehabilitació profesional.

Com ells mateixos diuen : " ja no en queden gaires" però els pocs que queden segueixen lluitant i treballant per un reconeixement històric que ja tenen més que merescut